Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Safari and Firefox web browsers.

 

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag eller Stipendium.

Log in or create a new user, after that you select either Grant or Stipend.  

 

Observera!

Registrera ny användare

Stiftelsen håller på att byta / uppdatera sitt ansökningsformulär. För att kunna logga in i det nya formuläret behöver du registrera ett helt nytt användarkonto. 

 

Note!

Register new user

The Foundation is changing / updating its application form. To log in to the new form, you need to register a completely new user account.