Välkommen / Welcome

Välkommen 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari och Firefox.

Stiftelsen har ett nytt elektroniskt ansökningsformulär och sökande måste registrera ett nytt användarkonto, även om ett sådant finns i Stiftelsens gamla ansökningssystem.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag eller Stipendium.

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.