Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari and Firefox web browsers.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag eller Stipendium.

Log in or create a new user, after that you select either Grant or Stipend. 

 

Observera!

Registrera ny användare

Stiftelsen har bytt / uppdaterat sitt ansökningsformulär. För att kunna logga in i det nya formuläret behöver du registrera ett helt nytt användarkonto. 

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

 Note!

Register new user

The Foundation has changed/ updated its application form. To log in to the new form, you need to register a completely new user account.

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.